Trạm xử lý Nước thải sinh hoạt & đô thị tòa Eco-Green City

Trạm xử lý Nước thải sinh hoạt & đô thị tòa Eco-Green City


Chi tiết dự án

Eco-Green, Thanh Trì, Hà Nội.
Công ty TNHH Bất Động Sản và Xây Dựng Việt Hưng.
8/2016 - 07/2017
1493 m3/ ngày