Trạm xử lý nước thải Trạm MHIVA

Trạm xử lý nước thải Trạm MHIVA


Chi tiết dự án

KCN Thăng Long I, Đông Anh, Hà Nội.
Công ty TNHH MHIVA Việt Nam.
9/2013 - 2/2014
25 m3/ ngàyDự án liên quan

Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị DragonHomes Eco City

Khu đô thị DragonHomes Eco City, Tỉnh Thái Bình

Thông tin liên quan