Trạm xử lý nước thải Trạm Panasonic ECO | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Trạm Panasonic ECO


Chi tiết dự án

KCN VSIP II, tỉnh Bình Dương
Công Ty TNHH Panasonic ECO Solutions Viêt Nam.
8/2013 - 3/2014
60 m3/ngày