Trạm xử lý nước thải Trạm Vina Washin | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Trạm Vina Washin


Chi tiết dự án

Bình Dương
Vina Washin Aluminium Co., Ltd.
10/2013 - 1/2014.
8 m3/ngày