Trạm xử lý nước thải Trạm Vina Washin

Trạm xử lý nước thải Trạm Vina Washin


Chi tiết dự án

Bình Dương
Vina Washin Aluminium Co., Ltd.
10/2013 - 1/2014.
8 m3/ngàyDự án liên quan

Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị DragonHomes Eco City

Khu đô thị DragonHomes Eco City, Tỉnh Thái Bình

Thông tin liên quan