Trạm xử lý nước thải Viện Điều Dưỡng

Trạm xử lý nước thải Viện Điều DưỡngChi tiết dự án

313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.
Viện Điều Dưỡng TP. Hồ Chí Minh.
5/2008 - 12/2009.
800 m3/ngày.
Tổng thầu EPCDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Việt Pháp

Số 1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trạm xử lý nước thải Viện Tim

520 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên quan