Trang 2012 – Ecoba ENT
2012

Trạm xử lý Nước thải sinh hoạt & đô thị Tamron

Hệ thống xử lý nước sạch Nhà máy Giết mổ và chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

Trạm xử lý nước thải Panasonic

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp Sợi Dệt

Trạm bơm tăng áp Yên Sở

Khách Sạn Pullman Hà Nội

Tổ Hợp Câu Lạc Bộ Gamuda