Trang 2013 – Ecoba ENT
2013

Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc Tế IMC

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp TOTO

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp NAGAE Việt Nam

Trạm xử lý nước thải Trạm Vina Washin

Trạm xử lý nước thải Trạm MHIVA

Trạm xử lý nước thải Trạm Panasonic ECO

Trạm xử lý nước thải Samsung 6000

Trạm xử lý nước thải khu phức hợp Mandarin

Tòa Nhà Đại Sứ Quán Mỹ

Nhà Máy Nipro Pharma

Tòa Nhà Liên Hợp Quốc UNDP

Trạm xử lý Nước thải sinh hoạt & đô thị nhà máy Belmont

Trạm xử lý Nước thải sinh hoạt & đô thị Lixil Việt Nam