Trang 2014 – Ecoba ENT
2014

Trạm xử lý nước thải Trạm Nikkiso Việt Nam

Trạm xử lý nước thải Samsung Metal

Trạm xử lý Nước thải sinh hoạt & đô thị nhà máy De Heus

Trạm xử lý nước thải Việt Sing

Nhà máy xử lý nước cấp KCN Phú Vinh

Trạm xử lý Nước thải sinh hoạt & đô thị nhà máy YAMAHA

Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Phòng

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Bình

Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.