Trang 2018 – Ecoba ENT
2018

O&M hệ thống xử lý nước thải Nhà máy MHIVA

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Vinfast Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải Đại đô thị VinCity Gia Lâm

Trạm xử lý nước thải giai đoạn I KCN Đông Mai

Trạm xử lý nước thải giai đoạn II KCN Tân Trường

O&M Trạm XLNT Mandarin Garden

O&M hệ thống xử lý nước cấp KCN Quế Võ

O&M hệ thống xử lý nước thải Jahwa Vina

O&M hệ thống xử lý nước thải KCN An Phát

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy JH Vina

Trạm xử lý nước thải dự án Hi Brand

Trạm xử lý nước thải Khu tổ hợp TTTM Mandarin Garden 2

Trạm xử lý nước thải Nhà máy inox Sơn Hà

Dự án hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất tôn mạ màu Tôn Hòa Phát Hưng Yên

Nhà máy xử lý nước sạch KCN Yên Mỹ II

Hệ thống xử lý nước thải cho Trạm XLNT tại SEVT Hi Tech Complex

Trạm xử lý nước thải dự án ECO - LAKE VIEW

Trạm XLNT sinh hoạt & đô thị thuộc dự án Metropolis

Nhà máy xử lý nước thải KCN ĐỒNG VĂN IV

Trạm xử lý nước thải giai đoạn II KCN Đồng Văn II

Dự án mở rộng phòng sạch khu sản xuất máy ảnh