Trang 2020 – Ecoba ENT
2020

Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị DragonHomes Eco City

Trạm xử lý nước sạch khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh

Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Tân Hưng

Nhà máy xử lý nước thải KĐT thương mại và dịch vụ Ecopark

Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Nham Sơn

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm

Trạm xử lý nước thải C.P Phú Nghĩa

Nhà máy xử lý nước thải Đại đô thị Vinhomes Grand Park

Nhà máy xử lý nước thải Đại đô thị Vinhomes Smart City

Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Bãi Ba

Trạm xử lý nước thải KCN Tiên Sơn

Trạm xử lý nước thải CCN Khánh Thượng

Trạm xử lý nước thải CCN Đa Hội