Trang 2021 – Ecoba ENT
2021

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy và các khu công nghiệp

Trạm xử lý nước thải Nhà máy đá thạch anh Century Stone

Trạm xử lý nước thải nhà máy nội thất Hòa Phát Hưng Yên

Trạm xử lý nước thải KCN Thái Hà

Trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành 2

Trạm xử lý nước thải CCN Gia Phú

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Văn IV - Giai đoạn 2

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Phú - Giai đoạn 3

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Phú - Giai đoạn 2