Trang 2022 – Ecoba ENT
2022

Trạm xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park - The Empire

Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà Giai đoạn 2

Trạm xử lý nước thải KCN Liên Hà Thái (GREEN iP-1)

Trạm xử lý nước thải KĐT Mới phía Tây thị trấn Vôi (Rùa Vàng City)

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong I mở rộng