Trang 2022 – Ecoba ENT
2022

Hợp đồng O&M tại Home City, Hà Nội

Trạm nước sạch Quang Châu

Trạm trung chuyển rác 01 KĐT Ecopark

Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên - Quảng Ninh

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Hà phân khu phía bắc.

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ

Trạm xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park - The Empire

Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà Giai đoạn 2

Trạm xử lý nước thải KCN Liên Hà Thái (GREEN iP-1)

Trạm xử lý nước thải KĐT Mới phía Tây thị trấn Vôi (Rùa Vàng City)

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong I mở rộng