Trang 2022 – Ecoba ENT
2022

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Lư

Trạm xử lý nước thải tòa nhà Home City, Hà Nội

Nhà máy xử lý nước cấp KCN Quang Châu, Bắc Giang

Nhà máy xử lý nước thải KCN Tây Bắc Hồ Xá, Quảng Trị

Trạm trung chuyển rác 01 KĐT Ecopark

Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ, Hưng Yên

Trạm xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park - The Empire

Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc, Vĩnh Phúc

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà, Phú Thọ

Trạm xử lý nước thải KCN Liên Hà Thái (GREEN iP-1)

Trạm xử lý nước thải KĐT Mới phía Tây thị trấn Vôi (Rùa Vàng City)

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong I mở rộng