Trang 2023 – Ecoba ENT
2023

Nhà máy xử lý nước thải KĐT mới Văn Phú

Nhà máy xử lý nước thải KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu

Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang

Trạm xử lý nước thải công ty TNHH Cargill Việt Nam

Nhà máy xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Nhà máy xử lý nước thải KCN Cẩm Khê

Hệ thống xử lý nước thải Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Mạc

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phố Nối A

Nhà máy xử lý nước thải KCN Thuận Thành I

Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Thuận

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phong Điền

Nhà máy xử lý nước thải KCN Sạch Hưng Yên

Trạm xử lý nước thải Nhà máy Bia Đông Mai