Bình Dương: Khánh thành Nhà máy Xử lý nước thải Thủ Dầu Một

Bình Dương: Khánh thành Nhà máy Xử lý nước thải Thủ Dầu Một

31/12/2013 14:04

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.Others news


5 Reasons to Invest in Hoa Phu Industrial Park, Bac Giang

Hoa Phu Industrial Park is considered by investors to be a worthy area to choose in Bac Giang because it converges many advantages such as convenient location

The present condition of wastewater treatment in Hanoi capital

According to Hanoi Sewerage and Drainage company, only 22% of wastewater is treated through wastewater treatment plant, 78% is discharged directly into rivers and canals

7 triệu m3 nước thải sinh hoạt ra xả ra môi trường mỗi ngày

Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ TN&MT, hàng ngày riêng nước thải sinh hoạt phát sinh ra môi trường là 7 triệu m3, nhưng năng lực xử lý trên toàn quốc chỉ đạt 14,5%, khoảng 85% nước thải sinh hoạt chưa xử lý được.