Market News | Ecoba ENT

Market news


5 Reasons to Invest in Hoa Phu Industrial Park, Bac Giang

Hoa Phu Industrial Park is considered by investors to be a worthy area to choose in Bac Giang because it converges many advantages such as convenient location

Read more

The present condition of wastewater treatment in Hanoi capital

According to Hanoi Sewerage and Drainage company, only 22% of wastewater is treated through wastewater treatment plant, 78% is discharged directly into rivers and canals

Read more

7 triệu m3 nước thải sinh hoạt ra xả ra môi trường mỗi ngày

Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ TN&MT, hàng ngày riêng nước thải sinh hoạt phát sinh ra môi trường là 7 triệu m3, nhưng năng lực xử lý trên toàn quốc chỉ đạt 14,5%, khoảng 85% nước thải sinh hoạt chưa xử lý được.

Read more

Nếu biến sông Tô Lịch thành chiếc cống ‘siêu to khổng lồ’, Hà Nội sẽ mất nhiều hơn được

Theo GS.TS, Nhà giáo nhân dân (NGND) Trần Hiếu Nhuệ, nếu cống hoá sông Tô Lịch, Hà Nội chỉ được thêm hạ tầng giao thông đi lại cho người dân, nhưng sẽ mất mát nhiều hơn.

Read more

Đề xuất mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP.

Read more