Nhà máy xử lý nước thải của nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

The wastewater treatment plant for Sai Gon - Nghe Tinh Brewery


Project detail

54 Phan Dang Luu, Vinh City, Nghe An Province
Sai Gon - Nghe Tinh Brewery JSC.,
Công ty CP bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
11/2006 - 3/2007
2200 m3/day
EPCRelated Projects

The centralized wastewater treatment plant for Xuan Cau Industrial Park and Non Tariff Zone

Lach Huyen international port, Dinh Vu economic zone, Cat Hai, Hai Phong

Related news