Trạm xử lý nước thải Nhà máy Nội thất Hòa Phát Hưng Yên

The Wastewater Treatment Plant for Hoa Phat Furniture Manufacturer


Project detail

Van Lam, Hung Yen
Hoa Phat Group