Hoàn thành xây Nhà máy xử lý nước thải Khu VSIP Hải Phòng |