Samsung xây tổ hợp công nghệ cao thứ hai ở VN

Samsung xây tổ hợp công nghệ cao thứ hai ở VN

05/05/2017 09:23

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.Others news


Thanh Liem wastewater treatment plant contributes to creating "attraction" to attract investors

Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Thanh Liêm giai đoạn 2 với tổng công suất thiết kế là 7.600 m3/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1 có công suất 2.000 m3/ngày đêm hiện đã được nhà thầu Ecoba ENT hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư, sẵn sàng đi vào vận hành để phục vụ các nhà đầu tư tại khu công nghiệp.

Ecoba ENT operates the waste water treatment system MHIVA

Recently, Ecoba Environmental Technology Co., Ltd (Ecoba ENT) continued to win the bidding package to operate the wastewater treatment system for the MHIVA factory, contributing to stable operation and optimize cost for the investor.

Ecoba ENT "Growing Children Together" - Contributing meals to keep remoted children going to school

Recently Ecoba ENT has contributed nearly 2,000 lunches for 10 disadvantaged students in Dien Bien province in the school year 2021 - 2022, so that once again, school is no longer a far away dream, so that the "letter" can come closer to them.