Project News | Ecoba ENT

Project news


Thanh Liem wastewater treatment plant contributes to creating “attraction” to attract investors

Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Thanh Liêm giai đoạn 2 với tổng công suất thiết kế là 7.600 m3/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1 có công suất 2.000 m3/ngày đêm hiện đã được nhà thầu Ecoba ENT hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư, sẵn sàng đi vào vận hành để phục vụ các nhà đầu tư tại khu công nghiệp.

Read more

Ecoba ENT operates the waste water treatment system MHIVA

Recently, Ecoba Environmental Technology Co., Ltd (Ecoba ENT) continued to win the bidding package to operate the wastewater treatment system for the MHIVA factory, contributing to stable operation and optimize cost for the investor.

Read more

Ecoba ENT won the bidding package of HH1 – HH2 tower wastewater treatment plant – Golden Land 5 Hai Phong project

Recently, Ecoba Environmental Technology Co., Ltd (Ecoba ENT) has won the bidding package “Wastewater treatment plant for towers HH1 – HH2 of Golden Land 5 Hai Phong project” invested by Hoang Huy Group.

Read more

Wastewater treatment plant: An important highlight to help VSIP Hai Phong become a green industrial park

VSIP Hai Phong Industrial Park Wastewater Treatment Plant with a capacity of 4,500 m3/day, built synchronously and applying modern technology, is one of the important highlights contributing to VSIP Hai Phong being recognized as a “green industrial park”.

Read more

Ecoba ENT won the bidding package to operate the 18,000 m3/day Ciputra urban wastewater treatment station

Recently, Ecoba Environmental Technology Co., Ltd (Ecoba ENT) has been trusted by the investor Ciputra to deliver the package of supply, installation, maintenance and operation for the wastewater treatment plant in Nam Thang Long urban area. (Ciputra Hanoi).

Read more