Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Những giá trị cốt lõi là lời cam kết của Ecoba ENT đối với khách hàng, đối tác, với cộng đồng và với chính bản thân chúng tôi. Những giá trị này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Ecoba ENT để trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững.

tam nhin-su-menh-ecobaent

Giá trị cốt lõi của Ecoba ENT gói gọn trong 4 chữ

TÍN

Ecoba ENT đặt chữ TÍN lên hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của doanh nghiệp.

Ecoba ENT luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo các cam kết hoặc đáp ứng tốt hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác.

TÂM

Ecoba ENT đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Ecoba ENT thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

Ecoba ENT luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của doanh nghiệp

Ecoba ENT xác định phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội. Ecoba ENT tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

TRÍ

Ecoba ENT coi sáng tạo là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra những giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi dịch vụ.
Sự phát triển cũng như uy tín của thương hiệu Ecoba ENT luôn có đóng góp bằng năng lực, trí tuệ của từng thành viên đang làm việc tại công ty, do đó, Ecoba ENT đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, khuyến khích việc chủ động học hỏi, tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới nhằm tăng hiệu suất và hiệu quả công việc từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ cung cấp tới khách hàng.

NHÂN

Ecoba ENT luôn xem con người và môi trường là trung tâm, phát triển vì con người và môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng, sự thịnh vượng của khách hàng.

Bên cạnh đó, đối với Ecoba ENT, nhân lực cũng là nguồn tài sản quý giá nhất, là sức mạnh của Ecoba ENT. Đoàn kết và Cống hiến là giá trị nhân bản của chúng tôi.