Hoàn thành xây Nhà máy xử lý nước thải Khu VSIP Hải Phòng |

Hoàn thành xây Nhà máy xử lý nước thải Khu VSIP Hải Phòng

13/10/2015 08:35

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng vừa hoàn thành xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung cho Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.

Nhà máy có công suất xử lý 4.500m3/ngày, đêm. Đây là hệ thống hợp khối phục vụ xử lý nước thải cho cả khu công nghiệp và khu đô thị phức hợp, được ứng dụng công nghệ tiên tiến tự động hóa hoàn toàn, đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT. Giải pháp xử lý tối ưu này đã được nhà thầu, Công ty CP ECOBA Việt Nam áp dụng tại nhiều dự án tương tự.

Việc xử lý nước thải được thực hiện theo quy trình khép kín gồm: Xử lý sơ bộ loại bỏ rác và cát có trong nước thải, điều chỉnh nồng độ các chất ô nhiễm. Tiếp đến xử lý hóa lý qua bể đông tụ, bể tạo bông, bể lắng sơ cấp để tạo kết tủa, làm cho những chất ô nhiễm lắng xuống. Tiếp đến là xử lý sinh học nước thải được đưa qua các bể xử lý thiếu khí; hiếu khí; bể lắng thứ cấp để xử lý nước thải công nghiệp… Cuối cùng là khử trùng và xả thải.

(Nguồn: http://thoibaokinhdoanh.vn/Kinh-doanh-xanh-16/Hoan-thanh-xay-Nha-may-xu-ly-nuoc-thai-Khu-VSIP-Hai-Phong-18515.html)Tin tức khác