Nhà máy xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Wastewater treatment plant for Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown Urban Area


Project detail

Van Giang District, Hung Yen Province
Vinhomes
Vinhomes
7.500 m3/day