Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc

The Centralized Wastewater Treatment plant for Dong Soc Industrial Cluster


Project detail

Tu Trung town, Vinh Tuong district, Vinh Phuc province
Vinh Phuc Co., Ltd (VPCo)
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc (VPCo)
4/2022 - 11/2022
2.950 CMD
On goingRelated Projects

Wastewater treatment for Tay Bac Ho Xa industrial park

Vinh Linh District, Quang Tri Province

Related news