Trạm xử lý nước thải CCN Gia Phú, Ninh Bình

The Centralized Wastewater Treatment plant for Gia Phu Industrial Cluster


Project detail

Gia Vien, Ninh Binh
HOANG DAN CO.,LTD