Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm CP Phú Nghĩa

The wastewater treatment plant for C.P Hanoi Factory


Project detail

Phu Nghia Industrial Park, Chuong My Dist, Hanoi
CP Vietnam
On going