Trạm xử lý nước thải công ty TNHH Cargill Việt Nam

Wastewater treatment plant for Cargill Vietnam


Project detail

Van Lam, Hung Yen
Cargill Vietnam
Cargill Vietnam
O&M ServicesRelated news