Nhà máy xử lý nước thải cho Nhà máy chế biến thực phẩm C.P Phú Nghĩa | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải cho Nhà máy chế biến thực phẩm C.P Phú Nghĩa


Chi tiết dự án

KCN Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Tập đoàn C.P - Thái Lan.
3/2011 - 12/2011.
2240 m3/ngày.
AAO.
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Thiết kế & thi công xây dựng.
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, giấy phép xả thải.Thông tin liên quan