Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu. | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.


Chi tiết dự án

Công Viên Thống Nhất, Hà Nội.
Sở Xây dựng TP Hà Nội.
Kolon Global Corporation
1/2014 - 2015.
13.300 m3/ngày.
AAO.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.
• Hỗ trợ vận hành hệ thống.Dự án liên quan

Trạm xử lý nước thải chung cư NO16 KĐT mới Sài Đồng

KĐT mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Trạm xử lý nước thải chung cư NO15 KĐT mới Sài Đồng

KĐT mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên quan