Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Phòng | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Phòng


Chi tiết dự án

KCN VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Công ty TNHH Vsip Hải Phòng.
7/2014 - 5/2015.
4500 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Thiết kế & thi công xây dựng.
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan