Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Phòng | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Phòng


Chi tiết dự án

KCN VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Công ty TNHH Vsip Hải Phòng.
7/2014 - 5/2015.
4500 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Thiết kế & thi công xây dựng.
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải CCN Thái Dương

xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông tin liên quan