Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass


Chi tiết dự án

KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.
6/2015 - 2/2016.
8800 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO; kết hợp lọc đĩa.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm hạng mục Điện tự động.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan