Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass


Chi tiết dự án

KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.
6/2015 - 2/2016.
8800 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO; kết hợp lọc đĩa.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm hạng mục Điện tự động.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan