Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass


Chi tiết dự án

KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.
6/2015 - 2/2016.
8800 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO; kết hợp lọc đĩa.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm hạng mục Điện tự động.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải CCN Thái Dương

xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông tin liên quan