Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass


Chi tiết dự án

KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.
6/2015 - 2/2016.
8800 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO; kết hợp lọc đĩa.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm hạng mục Điện tự động.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.Dự án liên quan

Nhà máy xử lý nước sạch KCN Yên Mỹ II

Khu công nghiệp Yên mỹ II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thông tin liên quan