Nâng cấp Trạm xử lý nước thải Nhà máy Suntory Pepsico Đồng Nai | Ecoba ENT

Nâng cấp Trạm xử lý nước thải Nhà máy Suntory Pepsico Đồng Nai


Chi tiết dự án

KCN Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
6/2017 - 10/2017
2.800 m3/ngày