Nhà máy xử lý nước thải của nhà máy bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh |

Nhà máy xử lý nước thải của nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh


Chi tiết dự án

54 Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, Nghệ An.
Công ty CP bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
11/2006 - 3/2007
2200 m3/ngày.
Tổng thầu EPC