Nhà máy xử lý nước thải KCN Cẩm Khê

Nhà máy xử lý nước thải KCN Cẩm Khê


Chi tiết dự án

Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh
Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh
5.000 m3/ngày đêm



Dự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu

Cảng quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech

huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang

Xã Yên Quang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thông tin liên quan