Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên - Quảng Ninh

Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên, Quảng Ninh


Chi tiết dự án

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Tổng công ty Viglacera
Tổng công ty Viglacera
3.500 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phố Nối A

Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nhà máy xử lý nước thải KCN Thuận Thành I

Thuan Thanh District, Bac Ninh Province

Thông tin liên quan