Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên - Quảng Ninh

Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên - Quảng Ninh


Chi tiết dự án

Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Hải Yên
Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Hải Yên