Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Thuận

Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Thuận


Chi tiết dự án

Nam Định
Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong
Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong
4.500 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải CCN Hạnh Phúc - Xuân Phương

Khu đô thị Crown Villas, 586 đường CMT8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên

Nhà máy xử lý nước thải CCN Đông Phú Yên

Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Nhà máy xử lý nước thải CCN Quảng Lãng - Đặng Lễ

Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Thông tin liên quan