Nhà máy xử lý nước thải KCN Nam Sách

Nhà máy xử lý nước thải KCN Nam Sách, Hải Dương


Chi tiết dự án

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang
11/2017 - 02/2018
3.500 m3/ngày.

Là một trong 3 khu công nghiệp lớn của VID Group tại tỉnh Hải Dương, KCN Nam Sách có tổng diện tích lên tới 63 ha, được chủ đầu tư chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại.
Nhằm giúp các doanh nghiệp có được những điều kiện thuận lợi nhất trong hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang đã nâng cấp và cải tạo nhà máy xử lý nước thải KCN Nam Sách công suất 1.500 m3/ngày đêm lên 3.500 m3/ngày đêm. Dự án do Công ty TNHH Ecoba Công nghệ Môi trường (Ecoba ENT) là tổng thầu thiết kế và thi công.