Trạm xử lý nước thải KCN Song Khê - Nội Hoàng

Trạm xử lý nước thải KCN Song Khê - Nội Hoàng (Khu phía Nam)


Chi tiết dự án

Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang
Công ty Cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang
Đang thực hiện