Nhà máy xử lý nước thải KCN Tây Bắc Hồ Xá

Nhà máy xử lý nước thải KCN Tây Bắc Hồ Xá, Quảng Trị


Chi tiết dự án

Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Công ty Cổ phần Quang Anh, Quảng Trị
Công ty Cổ phần Quang Anh, Quảng Trị
4/2022 - 10/2022
4.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phố Nối A

Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nhà máy xử lý nước thải KCN Thuận Thành I

Thuan Thanh District, Bac Ninh Province

Thông tin liên quan