Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ, Hưng Yên

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ, Hưng Yên


Chi tiết dự án

KCN Yên Mỹ, Hưng Yên
Tổng công ty Viglacera
Tổng công ty Viglacera
8/2022 - 1/2023
8.000 m3/ ngày,đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phố Nối A

Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nhà máy xử lý nước thải KCN Thuận Thành I

Thuan Thanh District, Bac Ninh Province

Thông tin liên quan