Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ |

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Mỹ


Chi tiết dự án

KCN Yên Mỹ, Hưng Yên
Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ
Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ
8,000 m3/ ngày,đêm