Nhà máy xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park

Nhà máy xử lý nước thải KĐT Vinhomes Ocean Park


Chi tiết dự án

Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Vingroup
Vingroup
10/2019 - 3/2020
38.000m3/ngày đêm