Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Bãi Ba | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Bãi Ba


Chi tiết dự án

Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập
3/2020 - 12/2020
Tổng 1.500 m3/ngày. Giai đoạn 1 là 750 m3/ngày