Trạm xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi Hòa Phát Hòa Bình |

Trạm xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi Hòa Phát Hòa Bình


Chi tiết dự án

Xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Phát Hòa Bình.
02/2017 - 06/2017
370 m3/ngày