Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Nham Sơn | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Nham Sơn


Chi tiết dự án

Công ty cổ phần Capella Land
2.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm

KCN Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Thông tin liên quan