Trạm xử lý nước thải KCN Liên Hà Thái

Trạm xử lý nước thải KCN Liên Hà Thái (GREEN iP-1)


Chi tiết dự án

Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Công ty Cổ phần Green i – Park (GiP)
Công ty Cổ phần Green i – Park (GiP)
2/2022 - 10/2022
25.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu

Cảng quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech

huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang

Xã Yên Quang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thông tin liên quan