Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà


Chi tiết dự án

KCN Phú Hà, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Tổng công ty Viglacera
7/2017 - 10/2017
1.250 m3/ngày

Sự đón đầu đi trước của Tổng công ty Viglacera khi xây dựng Nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Hà chính là quyết sách quan trọng mang lại lợi ích kép khi vừa thể hiện được tránh nhiệm xã hội đối với môi trường của doanh nghiệp, vừa là yếu tố quan trọng để KCN Phú Hà là điểm hấp dẫn thu hút đầu tư.
Minh chứng của việc sản xuất bền vững song hành với bảo vệ môi trường và đầu tư cho môi trường chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Dự án do công ty Ecoba Công nghệ Môi trường làm tổng thầu EPC, công suất giai đoạn 1: 1.250m3/ngày đêm