Trạm xử lý nước thải KCN Thái Hà, Hà Nam

Trạm xử lý nước thải KCN Thái Hà


Chi tiết dự án

Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
Công ty cổ phần đầu tư KCN và đô thị Thái Hà