Trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành 2

Trạm xử lý nước thải KCN Thuận Thành 2


Chi tiết dự án

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Công ty TNHH Phát triển Nhà đất Shun-Far
2.000 m3/ngày đêm