Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Bắc Ninh II |

Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Bắc Ninh II


Chi tiết dự án

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh
Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh
12/2021 - 11/2022
7.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên quan