Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Bắc Ninh II

Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Bắc Ninh II


Chi tiết dự án

Huyện tỉnh Bắc Ninh
Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh
Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh
7.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc

Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà Giai đoạn 2

Xã Phú Hộ, Hà Lộc, Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Thông tin liên quan