Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong I mở rộng |

Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong I mở rộng


Chi tiết dự án

Yên Phong, Bắc Ninh
Viglacera
Viglacera
12.000 m3/ngày đêm